پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش فنی و مهندسی :: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 6)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

ارتعاشات پيشرفته -ارتعاشات سیستم های ممتد
اطلاعات بیشتر...


ارتعاشات پيشرفته -ارتعاشات سیستم های ممتد

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

ریاضیات پیشرفته 1
اطلاعات بیشتر...


ریاضیات پیشرفته 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

محاسبات عددی پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


محاسبات عددی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

مقاومت مصالح پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


مقاومت مصالح پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

مکانیک محیط های پیوسته 1
اطلاعات بیشتر...


مکانیک محیط های پیوسته 1

(تعداد رای: 4)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

ریاضیات مهندسی
اطلاعات بیشتر...


ریاضیات مهندسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91