کاتالوگ

پر بازدیدترین محصولات
filesell
زیست فناوری(بیوتکنولوژی)میکروبی صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: زیست فناوری(بیوتکنولوژی)میکروبی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زیست فناوری(بیوتکنولوژی)میکروبیآمار و احتمال پیشرفته در بیو تکنولوژی
اطلاعات بیشتر...


آمار و احتمال پیشرفته در بیو تکنولوژی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91           +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

 

بیو انفورماتیک
اطلاعات بیشتر...


بیو انفورماتیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

بیوتکنولوژی فرایندهای تخمیری
اطلاعات بیشتر...


بیوتکنولوژی فرایندهای تخمیری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

بیوتکنولوژی غذایی
اطلاعات بیشتر...


بیوتکنولوژی غذایی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

زیست شناسی مولکولی پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


زیست شناسی مولکولی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93        +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

 

ژنتیک پرو کاریوتها
اطلاعات بیشتر...


ژنتیک پرو کاریوتها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

 

ژنتیک یوکاریوتها
اطلاعات بیشتر...


ژنتیک یوکاریوتها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

 

ساختار و عملکرد ماکرو مولکولهای زیستی
اطلاعات بیشتر...


ساختار و عملکرد ماکرو مولکولهای زیستی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی
اطلاعات بیشتر...


زیست شناسی سلولی و مولکولی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

مبانی بیو شیمی
اطلاعات بیشتر...


مبانی بیو شیمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

میکروبیولوژی عمومی
اطلاعات بیشتر...


میکروبیولوژی عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

 

ویروس شناسی
اطلاعات بیشتر...


ویروس شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90